Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden van Klein in Concept zijn van toepassing op elke aangeboden workshop, oriëntatie, handpan verhuur, praktijkruimte verhuur, klanktherapie, optreden en reading.
2. De algemene voorwaarden zijn vermeld op de website Klein in Concept.
3. Door het ontvangen van de toegestuurde bevestiging verklaart de deelnemers / huurder / cliënt zich nadrukkelijk akkoord te gaan met toepassing van de algemene voorwaarden.
4. De kosten van de workshops, oriëntaties, handpan / praktijkverhuur, klanktherapieën, optredens en readings worden in rekening gebracht volgens het tarief op de website dan wel een ander overeengekomen tarief en dienen direct na de opgegeven activiteit te worden voldaan.
5. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd per WhatsApp. Bij afzegging wordt een bedrag van €15,- administratiekosten  in rekening gebracht.

10-Lessen strippenkaart

1. De 10-lessen strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. De 10-lessen strippenkaart is geldig voor 10 handpanlessen van 60 minuten per les.
3. De 10-lessen strippenkaart is een jaar geldig nadat de betaling voldaan is.

Handpanverhuur

Voor het huren van een handpan vragen wij:

  • kopie van je rijbewijs, paspoort of id kaart;
  • recent poststuk met je huidige adres;
  • kopie creditcard
  • kopie polis aansprakelijkheidsverzekering
  • e-mailadres
  • naam & telefoonnummer contactpersoon (bij onvoorziene zaken)

We hebben ervoor gekozen om geen borg te vragen (mits een kopie creditcard overhandigd kan worden) om de kosten zo laag mogelijk te houden. Mocht er onverwachts toch iets met de handpan gebeuren wordt het een verzekeringskwestie.

De handpan dient om 10.00 u weer ingeleverd te worden. Bij het te laat inleveren van de handpan wordt per dag een bedrag van €50,- berekend.

Handpanbezorging
Wij vragen een kilometervergoeding van €0,55 (ex btw) per km /per rit. De betaling wordt bij levering van de handpan per Tikkie afgehandeld.
Bij extreme weersomstandigheden wordt er niet bezorgd.